سفارش تبلیغ
صبا
آسمان شیشه اـے

لــعنت ب ِ هـمهـ ے  راه هـایـے که

عــرضهـ ندارند مَـرا ب ِ تو ُ بـرسانند

مـن حـواسِ فـاصـلهـ هـا را پَــرت میـکنم

تـو فـَقط بیــا

.

.

.

دنیـا را میدهـم بـراے لبخندت هـراسے نیست

شـاد ک ِ بـاشے

دنیـا دوبارهـ از آن مـن خواهد شد

 

 

 

 


یکشنبه 91/2/17 | 9:54 عصر | سانی | نظر